سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آرشیو نظرات مراجع - راز هلال رمضان
|| مدیریت || شناسنامه || پست الکترونیــک ||
نویسنده
آرشیو نظرات مراجع - راز هلال رمضان
Link to Us!

آرشیو نظرات مراجع - راز هلال رمضان

Hit
مجوع بازدیدها: 90219 بازدید

امروز: 11 بازدید

پیش بینی وضع هوا

سایت مراجع
آرشیو


اطلاعات رویت هلال ماه رمضان 1427
آرشیو نظرات مراجع
اطلاعات رویت هلال ماه شوال 1427
اطلاعات نجومی رویت هلال
رویت هلال در عربستان

In yahoo

یــــاهـو

SearchSubmit mail

 


اختلاف فتوا

حسین نقی زاده :: جمعه 85/6/31 ساعت 1:40 عصر

اختلاف در فتوا در بین مراجع چیزی است که بارها در مورد آن شنیده اید ( مثلا بعضی درس خواندن در شهر دیگر را برای دانشجویان شغل می دانند برخی دیگر شغل نمی دانند به همین خاطر گروهی از دانشجویان که در شهر دیگر درس می خوانند روزه می گیرند و  گروه دیگر  نمی گیرند . و دهها موارد دیگر که حتما شنیدید  )  یکی از مواردی که در آن مورد هم بین مراجع اختلاف فتوا است ، هلال اول ماه است و این اختلاف اختلاف مبنایی است نه اختلاف سلیقه ای  . توجه داشته باشید که مراجع باید در پیشگاه خدا جواب گوی یک یک فتواها شون باشن آنها تنها چیزی که در دست دارن یک عده روایات و آیات هست که باید بوسیله آنها جواب گوی تمام سوالات دینی باشند و مواردی که شما می بینید در مورد آنها اختلاف پیش می آید مربوط به جاهایی هست که احادیث و یا آیات ما صراحتا در مورد چیزی نظر ندادن و یا اینکه شرایط آن مسئله در روزگار ما عوض شده. مثلا جریان هلال ماه که احادیث گفتن دیدن هلال ماه ولی در این زمینه پیشرفتهایی بوجود آمده که باعث شده دیدن امروز ما با دیدن هزار سال پیش فرق کند . در اینجا مراجع مجبورند برداشتهایشان را از این احادیث بگویند ولی چون همه آنها باید یقین کنندکه آنچه می گویند نظر اسلام است در این موارد بسیار احتیاط می کنند و با حساسیت زیاد با این مسئله ها  برخورد می کنند  و براحتی نمی گویند دیدن ماه با چشم مسلح برای اثبات اول ماه کفایت می کند یا نه پس هم کسی که می گوید این نوع دیدن درست است و هم کسی که می گوید درست نیست خدا را در نظر دارد و از این می ترسد که مبادا آسیبی به دین خدا برساند و اینجور نظر دادن ها نشانه شدت تقوای آنها  است .

 به هر حال این اختلاف وجود دارد و  وظیفه ما هم فقط عمل کردن به فتوای یکی از این بزرگواران که از نظر ما بهتر ین ِ هست و خدا هم همین اندازه را برای ما واجب کرده و  در روز قیامت هم بیش از این از ما سوال نمی شود  

 نظر مراجع در رابطه با رویت هلال ماه مختلف است و ما در اینجا به بیان نظریاتی می پردازیم که مشهور تر است

1-  بعضي از مراجع عظيم الشأن فعلي، رؤيت هلال با چشم مسلح را در ثبوت اول ماه کافي مي دانند

2- اما گروهی دیگر از این بزرگواران فقط رؤيت با چشم غير مسلح را درست مي دانند

3- مبناي برخي دیگر  از آنان در ثبوت اول ماه، اشتراک در شب (به اين معني که در لحظه رؤيت هلال در نقطه اي از زمين، ماه جديد براي ساير نقاطي هم که در شب قرار گرفته اند، ثابت مي شود)

4- مینای عده ای دیگر اشتراک آفاق است (به اين معني که در هر کجاي زمين هلال ديده شود، اول ماه براي تمام نقاط زمين شروع مي گردد)

5- اما جمع ديگري از مراجع بزرگوار نيز هستند که هم قائل به اختلاف آفاق هستند و هم بر رؤيت با چشم غير مسلح تأکيد دارند

6- نظر دیگری که هست این است که اگر منطقه ای  که در آن منطقه ماه دیده شده در شرق منطقه شما قرار داشته باشد برای منطقه شما هم حجت است


نوشته های دیگران()

سه سوال از مراجع

حسین نقی زاده :: جمعه 85/6/31 ساعت 11:0 صبح

 

آیا رویت هلال  با چشم مسلح ( دوربین یا تلسکوپ ) نیز شرعا حجیت دارد ؟

حضرات آیات بهجت ، خامنه ای فاضل ونوری همدانی :        بله

آیا اول ماه با پیشگویی منجمین ثابت می شود ؟

امام خمینی (ره) : نه ولی اگر انسان از گفته آنها به یقین برسد باید به آن عمل کند .

حضرات آیات خویی ، بهجت ، تبریزی ، خامنه ای ، سیستانی ، وحید : نه ولی اگر انسان از گفته آنها به یقین یا اطمینان برسد باید به آن عمل کند.

آیت الله گلپایگانی : نه ولی اگر انسان از گفته آنها به یقین یا اطمینان که در نظر عرف علم محسوب شود برسد باید به آن عمل کند

آیت الله زنجانی : نه ولی اگر انسان از گفته آنها به یقین یا اطمینان برای خود انسان یا نوع مردم حاصل شود برسد باید به آن عمل کند

آیا دیده شدن ماه در شهر دیگر برای  انشان حجت است ؟

امام خمینی (ره) : اگر در شهری اول ماه اثبات شود برای مردم شهر دیگر فایده ای ندارد مگر آن دو شهر با هم نزدیک باشند یا انسان بداند که افق آنها یکی است .

حضرات آیات اراکی ، زنجانی ، مکارم : اگر در شهری اول ماه اثبات شود برای مردم شهر دیگر فایده ای ندارد مگر آن دو شهر با هم نزدیک باشند یا انسان بداند که افق آنها یکی است . یا شهری که ماه در آن دیده شده در شرق آن شهر باشد .

آیت الله خامنه ای : اگر در شهری اول ماه اثبات شود برای مردم شهر دیگر فایده ای ندارد مگر آن دو شهر با هم نزدیک باشند یا انسان بداند که افق آنها یکی است  یا در شهری که در شرق آن شهر واقع شده اند هلال دیده شود ولی اگر اختلاف در بین شهرها به مقداری باشد که با فرض رویت هلال در یکی هلال در دیگری قابل رویت نباشد کفایت نمی کند .

آیت الله گلپایگانی : اگر در شهری اول ماه اثبات شود برای مردم شهر دیگر فایده ای ندارد مگر آن دو شهر با هم نزدیک باشند یا انسان بداند که افق آنها یکی است . یا در شهری که دیده شده آفتاب زودتر از ظهر خودش غروب کند

آیت الله بهجت : اگر در شهری ماه دیده شد در صورتی برای ساکنین شهر دیگر مفید است که یقین یا اطمینان بکنند اگر در آسمان یا زمین مانعی نبود در آنجا هم دیده می شد چه در شرق باشد یا در غرب ولی اگر به این مطلب یقین نداشته باشند نمی توانند به دیدن ماه در شهر دیگر اکتفا کنند .

آیت الله سیستانی : اگر درشهر اول ماه ثابت شود ، در شهرهای دیگر که در افق با او متحد می باشند ، اول ماه نیز ثابت می شود و مقصود در اتفاق افق در اینجا آن است که اگر در شهر اول ، ماه دیده شد در شهر دوم اگر مانعی مانند ابر نباشد دیده می شود و این درموردی محقق می شود که شهر دوم اگر غرب شهر اول باشد در خط عرض نزدیک به آن باشد و اگر در شرق آن است در صورتی ثابت می شود که وحدت افق معلوم باشد هر چند از این جهت که زمان ماندن ماه در افق شهر اول بیش از شهر دوم باشد .

حضرات آیات خوئی ، تبریزی و فاضل : اگر در شهر اول ماه ثابت شود در شهر های دیگر چه دور باشند چه نزدیک چه در افق متحد باشند یا نه ، نیز ثابت می شود در صورتی که در شب ، مشترک باشند و لو به اینکه اول شب یکی آخر شب دیگری باشد .

آیت الله وحبد : شهرهایی که بیشتر طول شب با هم مشترک باشند  هم افق هستند

آیت الله نوری : همبن قدر که در شب بودن آن شب ( مثل مکه و کراچی  یا لندن و کابل ، نه مثل تهران و واشنگتن ) اشتراک داشته باشند ثابت می شود .

 

 


نوشته های دیگران()

دیدن ماه بر اساسس نظر مراجع

حسین نقی زاده :: جمعه 85/6/31 ساعت 10:29 صبح

اختلاف در فتوا در بین مراجع چیزی است که بارها در کورد آن شنیده اید ( بعضی درس خواندن در شهر دیگر را شغل می دانند برخی دیگر شغل نمی دانند و براساس همین عقیده گروهی از دانشجویان که در شهر دیگر درس می خوانند نماز شان شکسته وگروهی دیگر کامل است و دیگر مواردی که حتما از اختلاف فتوا شنیدید  )  یکی از مواردی که در آند مورد هم اختلاف فتوا بین مراجع وجود دارد در باره هلال اول ماه است و این اختلاف اختلاف مبنایی است نه اختلاف سلیقه . توجه داشته باشید که مراجع باید در پیشگاه خدا جواب گوی یک یک فتواها شون باشند آنها تنها چیزی که در دست دارند یک عده روایات و آیات هست که باید بوسیله آنها جواب گوی تمام سوالات دینی باشند و مواردی که شما می بینید اختلاف پیش می آید مربوط به جاهایی هست که احادیث و یا آیات ما صراحتا در مورد چیزی نظر ندان و یا شرایط آن مسئله در روزگار ما عوض شده است . مثل جریان هلال ماه که احادیث گفتن دیدن هلال ماه ولی چون در این زمینه پیشرفتهایی بوجود آمده مراجع باید اینجا برداشتهایشان را از این احادیث بگویند ولی چون همه آنها باید یقین کنندکه آنچه می گویند نظر اسلام است بسیار احتیاط می کنند و با حساسیت زیاد با این مسئله برخورد می کنند  و براحتی نمی کویند این دیدن ماه با چشم مسلح برای اثبات ماه کفایت می کند یا نه پس هم کسی که می گوید درست است و هم کسی که می گوید درست نیست خدا را در نظر دارد و اینجور نظر دادن نشانه شدت تقوایشان است .

به هر حال این اختلاف وجود دارد و فقط امید واریم یک روز این اختلافها به حد اقل برسد .

 

نظر مراجع در رابطه با رویت هلال ماه مختلف است و ما در اینجا به بیان نظریاتی می پردازیم که مشهور تر است

1-  بعضی از مراجع عظیم الشأن فعلی، رؤیت هلال با چشم مسلح را در ثبوت اول ماه کافی می دانند

2- اما از میان اکثریتی که فقط رؤیت با چشم غیر مسلح را مجزی می دانند

3- مبنای برخی از آنان در ثبوت اول ماه، اشتراک در شب -(به این معنی که در لحظه رؤیت هلال در نقطه ای از زمین، ماه جدید برای سایر نقاطی هم که در شب قرار گرفته اند، ثابت می شود)

4- اشتراک آفاق -(به این معنی که در هر کجای زمین هلال دیده شود، اول ماه برای تمام نقاط زمین شروع می گردد)

5- اما جمع دیگری از مراجع بزرگوار نیز هستند که هم قائل به اختلاف آفاق هستند و هم بر رؤیت با چشم غیر مسلح تأکید دارند

6- نظر دیگری که هست این است که اگر منطقه ای  که در آن منطقه ماه دیده شده در شرق منطقه شما قرار داشته باشد برای منطقه شما هم حجت است

7- اتحاد افق نظریه آخر است که منظور از آن این است که اگر درشهری ماه دیده شد برای شهرهایی که با آن شهرهم افق هستند هم کفایت می کند

 

نتیجه

به نظر می رسد با توجه به مبنای فقهی بسیاری از مراجع عظام تقلید ، در صورتی که شهود عادلی به رؤیت هلال با چشم مسلح در جنوب ایران و با چشم غیر مسلح در کشورهای واقع در جنوب و جنوب شرقی و غربی ایران شهادت بدهند، یکشنبه2/7/85  می تواند روز آغازین ماه مبارک رمضان باشد.

 اما به هر حال در این قبیل مسائل همواره سخن آخر را باید از لسان مبارک مراجع بزرگوار تقلید شنید. از این رو باید منتظر بمانیم تا ببینیم آنان چه تصمیمی در مورد تعیین روز عید سعید فطر خواهند گرفت.

 

 

 


نوشته های دیگران()

http://www.bachehayeghalam.com/media/sound/rabana.wma